Wees alert op btw-fraude

Wees alert op btw-fraude

Als u als ondernemer de door u betaalde btw in aftrek wilt brengen, dient u over facturen te beschikken die aan de nodige voorwaarden voldoen. Zo niet, dan kan de aftrek van btw geweigerd worden. Dit kan ook als er duidelijk sprake is van fraude door uw leverancier.

Voorwaarden facturen
Facturen van uw leveranciers dienen voor de btw aan tal van voorwaarden te voldoen. Onlangs kreeg een ondernemer naheffingsaanslagen omzetbelasting, omdat de facturen niet aan de eisen voldeden. De voorwaarden waaraan een factuur dient te voldoen zijn:

 • Volledige juridische naam van leverancier én afnemer. De handelsnaam mag ook als die in combinatie met het adres en woonplaats bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd. Bij fiscale eenheden is het gebruikelijk dat de naam van het onderdeel dat de prestatie levert op de factuur staat;
 • Volledige adres van leverancier en van de afnemer;
 • U vermeldt het adres waar de onderneming feitelijk is gevestigd. Vermelding van alleen een postbusnummer is niet voldoende;
 • BTW-nummer van de leverancier;
 • KvK-nummer van de leverancier;
 • Datum waarop de factuur is uitgereikt;
 • Opeenvolgend nummer;
 • Aard van de goederen of diensten die u hebt geleverd;
 • Hoeveelheid van de goederen of de omvang van de diensten die u hebt geleverd;
 • Datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd, of de datum van een vooruitbetaling;
 • Bedrag dat u in rekening brengt, exclusief btw. Levert u prestaties met verschillende btw-tarieven? Vermeld dan de aparte bedragen. Neem daarnaast de eenheidsprijs op, als dit van toepassing is;
 • BTW-tarief dat u in rekening brengt;
 • BTW-bedrag.

Op een factuur moet het btw-nummer van de leverancier vermeld staan. In een zaak die eerder speelde voor rechtbank Noord-Holland, ontbrak op enkele van de facturen het btw-nummer. De ondernemer had het btw-nummer ook niet gecontroleerd.

Let op! Alleen al het feit dat het btw-nummer ontbrak, had volgens de rechter voldoende aanleiding moeten vormen om te checken of de leverancier wel bonafide was.

Tip! Check een btw-nummer.

Fraude
Uit de uitspraak blijkt dat ondernemers er alles aan moeten doen wat redelijkerwijs verlangd kan worden om ervoor te zorgen dat de transacties geen onderdeel vormen van een fraudeketen. Zo niet, dan aanvaarden ze dat de transacties onderdeel zijn van btw-fraude en kan aftrek worden geweigerd.

 • BTW,
 • Factuurvereisten,
 • Fraude
Heeft u vragen? Pieter is uw expert

  Of mail direct naar: info@etl-bna.nl

   Of bel direct naar: (035) 693 64 44
   Pieter den Ouden AA

   Gerelateerd nieuws