Volgend jaar lagere premie Zorgverzekeringswet

Volgend jaar lagere premie Zorgverzekeringswet

De inkomensafhankelijk premie voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) daalt in 2020 met 0,25%-punt. Hierdoor dalen de werkgeverslasten en hoeven zelfstandigen en dga’s minder premie te betalen. Dit blijkt uit de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd.

Wie betaalt Zvw-premie?
In sommige gevallen betaalt men de Zvw-premie zelf, in andere gevallen betaalt de werkgever of uitkeringsinstantie de premie. De premie is inkomensafhankelijk en loopt dus op naarmate het inkomen hoger is.

Percentages 2020
Voor 2020 zijn de premies vastgesteld op 5,45% en 6,7%. Welk percentage voor u geldt, is afhankelijk van uw situatie.
Voor onder meer werknemers en dga’s die verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen, geldt het hoge percentage van 6,7%. Onder andere zelfstandigen, dga’s die niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen en AOW-gerechtigden betalen het lage percentage van 5,45%.

Premiemaximum

De inkomensafhankelijke premie kent ook een maximum premie-inkomen. Dit betekent dat u slechts tot een bepaald maximum inkomen premie betaalt. Het maximum premie-inkomen is voor 2020 vastgesteld op € 57.214. Dit jaar bedraagt het maximum premie-inkomen nog € 55.927. Dit betekent dat dit jaar voor degenen die het hoge percentage betalen de maximale Zvw-premie € 3.887 bedraagt en in 2020 € 3.833. Voor degenen die het lage percentage betalen is de maximale premie dit jaar € 3.188 en in 2020 € 3.118.

Nominale premie en eigen risico
Naast de inkomensafhankelijke premie betaalt u ook nog een nominale premie via uw zorgverzekeraar. Deze premie verschilt per verzekeraar en zal volgend jaar gemiddeld € 37 stijgen. Collectief verzekerden raken tevens in 2020 de helft van hun korting kwijt. Dit scheelt al snel nog eens zo’n € 70. Per saldo kan de nominale premie dus ruim € 100 duurder worden.

Eigen risico
Het eigen risico blijft volgend jaar gehandhaafd op € 385.

Zorgtoeslag
Voor lagere inkomens vindt een gedeeltelijk compensatie plaats via een verhoging van de zorgtoeslag. Ook deze toeslag is inkomensafhankelijk.

Heeft u vragen over de Zvw-premie, neem dan contact met ons op.

Bron: SRA
  • Zorgverzekeringswet
Heeft u vragen? is uw expert

    Of mail direct naar: info@etl-bna.nl

      Of bel direct naar: (035) 693 64 44

      Overig nieuws