Transitievergoeding: wanneer moet deze betaald worden?

Transitievergoeding: wanneer moet deze betaald worden?

Sinds kort geldt dat bij het einde van de arbeidsovereenkomst van langer dan 24 maanden de uitkering van de transitievergoeding moet plaats vinden. Als dit grote problemen voor de bedrijfsvoering leidt mag de vergoeding in maximaal zes maanden betaald worden. Deze termijnen gaan dan lopen vanaf één maand na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. U bent dan wettelijke rente verschuldigd over het gedeelte dat te laat betaald wordt. De wettelijke rente gaat pas lopen één maand na beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

  • Transitievergoeding
Heeft u vragen? is uw expert

    Of mail direct naar: info@etl-bna.nl

      Of bel direct naar: (035) 693 64 44

      Gerelateerd nieuws