Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en onkostenvergoeding

Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en onkostenvergoeding

Reiskostenvergoeding woon-werk
Bij het Besluit noodmaatregelen coronacrisis is goedgekeurd dat de vaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer ook betaald mocht worden terwijl de werknemer thuiswerkte. Per 1 januari 2021 stopt deze regeling. De werkgever moet dan opnieuw vast gaan stellen wat het reispatroon is van de werknemer. Om een werknemer een vaste onbelaste reiskostenvergoeding te geven moet er minimaal op 128 dagen (bij een fulltime dienstverband) in een jaar naar kantoor gereisd worden.
Als niet vooraf vastgesteld kan worden dat er 128 dagen per jaar naar kantoor gereisd gaat worden, mag er alleen een reiskostenvergoeding worden verstrekt voor de dagen dat iemand daadwerkelijk naar kantoor heeft gereisd. Dit betekent dat maandelijks aan de salarisadministratie doorgegeven moet worden hoe vaak iemand naar kantoor gereisd heeft.

Vaste onkostenvergoeding
Vanaf 1 januari 2021 mag er geen vaste kostenvergoeding meer gegeven worden voor kleine kosten op de thuiswerkdagen. Als werkgever moet je vaststellen of de onderbouwing voor de kosten nog volstaat nu er meer thuisgewerkt wordt. Als bijvoorbeeld een internetaansluiting noodzakelijk is voor de dienstbetrekking dan mogen de abonnementskosten vergoed worden als gerichte vrijstelling. Bij een 3 in 1 abonnement mogen alleen de internetkosten vergoed worden. Overige kleine kosten kunnen onder de vrije ruimte van de WKR worden ondergebracht.

Vrije ruimte WKR
Voor 2021 blijft de vrije ruimte op 3% staan voor de fiscale loonsom tot € 400.000. Over het restant bedraagt de vrije ruimte 1,18%.

 • 2021,
 • Onkostenvergoeding,
 • Reiskostenvergoeding
Heeft u vragen? is uw expert

  Of mail direct naar: info@etl-bna.nl

   Of bel direct naar: (035) 693 64 44

   Gerelateerd nieuws