Premiepercentages werknemersverzekeringen 2021

Premiepercentages werknemersverzekeringen 2021

De definitieve premies voor 2021 voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen zijn bekendgemaakt. Deze nieuwe percentages moet u vanaf 1 januari 2021 hanteren bij het invullen van de loonaangifte voor uw werknemers.

Premies    2020  2021
AOW Ouderdomsfonds 17,90% 17,90%
ANW Nabestaandenfonds 0,10% 0,10%
AWf Algemeen Werkloosheidsfonds
AWf-laag 2,94% 2,70%
AWf-hoog 7,94% 7,70%
Ufo Uitvoeringsfonds voor Overheid 0,68% 0,68%
SFn/Ufo Uniforme opslag kinderopvangtoeslag 0,50% 0,50%
Aof Arbeidsongeschiktheidsfonds 6,77% 7,03%
Whk Werkhervattingskas 1,28% 1,36%

Maximumpremieloon in 2021

Het maximumpremieloon is ook bekend. Dat is in 2021 € 58.311 op jaarbasis. In 2020 was dat nog € 57.232. U hoeft over het meerdere dat een werknemer verdient geen premies te betalen. Dit maximumbedrag wordt ook gehanteerd bij het berekenen van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW).

Overig nieuws