Overuren en vakantietoeslag

Overuren en vakantietoeslag

In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) staat nu dat onder loon de geldelijke inkomsten uit hoofde van de dienstbetrekking worden verstaan, met uitzondering van onder andere verdiensten uit overwerk.

Door een wijziging in de WML hoort het loon dat je moet betalen voor overuren met ingang van 1 januari 2018 ook tot het salaris waarover vakantietoeslag berekend moet worden. Vanaf 1 januari aanstaande moet je dus ook vakantietoeslag betalen over de gewerkte overuren van werknemers.

 • Overuren,
 • Vakantiegeld,
 • Vakantietoeslag
Heeft u vragen? is uw expert

  Of mail direct naar: info@etl-bna.nl

   Of bel direct naar: (035) 693 64 44

   Overig nieuws