Compensatie transitievergoeding

Compensatie transitievergoeding

Deze week is de kamer akkoord gegaan met de compensatie van transitievergoedingen per 1 januari. Per 1 januari 2021 zijn er vier gevallen waarin een compensatie van de transitievergoeding gevraagd kan worden bij het UWV.

 1. ontslag bij langdurige ziekte (nu al in werking)
 2. kleine werkgever (minder dan 25):

a. wegens pensionering, onder voorwaarden (in werking 01-01-2021)
b. overlijden van de werkgever (in werking 01-01-2021)
c. ziekte of gebreken van de werkgever (ingangsdatum nog onbekend)

ad 1. De vergoeding bij ontslag bij langdurige ziekte kan al enige tijd aangevraagd worden. Via e-herkenning kan bij het UWV de aanvraag worden ingediend.

ad 2a/2b; op korte termijn zullen de voorwaarden gepubliceerd gaan worden waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor deze vergoeding. Zodra de voorwaarden bekend zijn zullen wij dit nieuwsbericht aanvullen.

ad 2c. hierbij moet getoetst worden of iemand binnen 6 maanden niet in staat is om zijn werkzaamheden redelijkerwijs voort te zetten. Men is er nog niet uit hoe en wie dit moet toetsen.

Wij helpen u graag indien u gebruik wil maken van deze compensatie. Indien u ons kantoor machtigt kunnen wij namens u de de compensatie aanvragen bij het UWV.

 • Transitievergoeding
Heeft u vragen? is uw expert

  Of mail direct naar: info@etl-bna.nl

   Of bel direct naar: (035) 693 64 44

   Gerelateerd nieuws