Brief Stichting Notarieel Pensioenfonds 29 juni 2015

Brief Stichting Notarieel Pensioenfonds 29 juni 2015

Op 29 juni jl. heeft de Stichting Notarieel Pensioenfonds een bericht verzonden inzake het jaarlijks aanleveren van loongegevens. In deze brief wordt gesteld dat zij nog geen loongegevens 2015 hebben ontvangen en dat daardoor wordt gerekend met verouderde gegevens waardoor er fouten kunnen ontstaan in de berekening van de pensioenopbouw.

Helaas heeft de Stichting Notarieel Pensioenfonds er geen rekening mee gehouden dat de gegevens per 1 januari 2015 ongewijzigd kunnen zijn en er dus niets aangepast hoeft te worden.

BNA Bureau Notariaat & Advocatuur heeft voor cliënten voor wie zij gemachtigd is, alle gewijzigde gegevens 2015 reeds aangeleverd bij de Stichting Notarieel Pensioenfonds en inmiddels overleg met hen gehad over de betreffende brief. De Stichting Notarieel Pensioenfonds heeft aangegeven dat de inhoud van de brief wellicht de indruk zou kunnen wekken dat wij verzuimd hebben ons werk correct te doen. Zij hebben de impact van de tekst niet juist ingeschat en beloven beterschap.

U kunt derhalve de betreffende brief van de Stichting Notarieel Pensioenfonds als niet verzonden beschouwen.

Let op, indien u ons niet heeft gemachtigd om wijzigingen door te geven, zult u de mutaties zelf moeten doorgeven.

 

  • notarieel pensioenfonds,
  • npf
Heeft u vragen? is uw expert

    Of mail direct naar: info@etl-bna.nl

      Of bel direct naar: (035) 693 64 44

      Gerelateerd nieuws