Bestaande auto ook in 2017 onder 25%-bijtelling

Bestaande auto ook in 2017 onder 25%-bijtelling

Geldt voor u het hoogste bijtellingspercentage of is daar binnenkort sprake van omdat u een nieuwe auto gaat aanschaffen of leasen? Weet dan dat u vanaf 2017 niet profiteert van de verlaging van het algemene bijtellingstarief naar 22%.

Eind juni zijn in de autobrief II de nieuwe voorstellen voor de autobelastingen gepubliceerd. Eén van de voorstellen is het verlagen van het algemene bijtellingspercentage van 25% naar 22% met ingang van 2017. De automobilist met een auto met een hogere CO2-uitstoot profiteert vanaf 2017 echter niet van de verlaging van het bijtellingspercentage, zo bleek onlangs.

Autobrief II: bijtelling verandert
De autobrief II bevat voorstellen voor de autobelastingen voor de periode 2017-2020. Het fiscale autobeleid wordt veel minder toegespitst op de CO2-uitstoot. Het meest in het oog springend is het stapsgewijs verdwijnen van het aantal bijtellingspercentages voor de zakelijke auto. Er blijven er slechts twee over. Het algemene bijtellingspercentage – dit gaat omlaag van 25 naar 22% – en een bijtellingspercentage van 4% voor de nulemissie-auto (elektrische auto) tot een catalogusprijs van € 50.000. Het deel van de catalogusprijs boven € 50.000 komt vanaf 2019 in het algemene bijtellingspercentage van 22% te vallen.

Schematisch ziet dit er als volgt uit:
2016: Nulemissie 4% |Zeer zuinig 15% |Zuinig 21% |Overig 25%
2017: Nulemissie 4% |Zeer zuinig 17% |Zuinig 22% |Overig 22%
2018: Nulemissie 4% |Zeer zuinig 19% |Zuinig 22% |Overig 22%
2019: Nulemissie 4% |Zeer zuinig 22% |Zuinig 22% |Overig 22%
2020: Nulemissie 4% |Zeer zuinig 22% |Zuinig 22% |Overig 22%
Let op! De voorstellen zijn nog niet in een officieel wetsvoorstel opgenomen.

Bijtellingspercentage alleen voor nieuwe auto’s
Onlangs heeft de staatssecretaris vragen beantwoord over de autobrief II. Daaruit is duidelijk geworden dat de auto van de zaak niet jaarlijks met een wisselend bijtellingspercentage wordt geconfronteerd. Voor een auto van de zaak blijft het bijtellingspercentage gelden dat geldt bij aanschaf van de auto of aanvang van de lease voor een periode van maximaal 60 maanden. Helaas geldt dit ook voor de auto die tot en met 2016 onder het 25%-bijtellingspercentage valt. Deze auto blijft gedurende 60 maanden onder het 25%-bijtellingspercentage vallen en gaat dus niet in 2017 automatisch terug naar 22%.

Tip: Schaft u in 2015 of 2016 een auto van de zaak aan of gaat u een auto leasen met een CO2-uitstoot van meer dan 110 g/km (2015) of 106 g/km (2016), houd dan rekening met een bijtelling van 25% gedurende 60 maanden. U profiteert dan in 2017 dus niet van de verlaging van het algemene bijtellingspercentage van 25% naar 22%.

 • 2017,
 • Bijtelling,
 • Leaseauto,
 • Zakelijke auto
Heeft u vragen? is uw expert

  Of mail direct naar: info@etl-bna.nl

   Of bel direct naar: (035) 693 64 44

   Gerelateerd nieuws