Belangrijkste belastingtarieven 2021

Belangrijkste belastingtarieven 2021

Op Prinsjesdag zijn de belangrijkste belastingtarieven voor 2021 bekend geworden:

Inkomstenbelasting
Box 1
Belastingplichtigen die aan het begin van 2021 nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, krijgen in 2021 naar verwachting met de volgende tariefschijven te maken.

Schijf laag tarief: inkomen tot € 68.507: 37,1%
Schijf hoog tarief: inkomen vanaf € 68.507: 49,5%
Deze percentages zijn inclusief premies volksverzekeringen. Voor wie andere premies volksverzekeringen gelden, is een andere tariefstructuur van toepassing.

Aanpassingen voor box 3, sparen en beleggen
Om de belastingdruk op kleinere vermogens te verzachten, wordt voorgesteld het heffingsvrije vermogen in box 3 te verhogen van € 30.846 naar € 50.000 (voor partners samen van € 61.692 naar € 100.000). Ook worden de schijfgrenzen opnieuw vastgesteld, waarbij de 2e schijf begint bij een vermogen van € 100.000 en de 3e schijf bij € 1.000.000. Om dit pakket deels te dekken, wordt het belastingtarief in box 3 verhoogd van 30% naar 31%.

Doordat het heffingsvrij vermogen in box 3 per belastingplichtige wordt verhoogd zal het belastbaar inkomen in box 3 voor iedereen dalen. Hierdoor wordt het verzamelinkomen lager. Het verzamelinkomen dient ook als grondslag om de hoogte van de toeslagen te bepalen. Om te voorkomen dat hierdoor meer aanspraak gemaakt kan worden op een (hogere) toeslag, wordt voorgesteld om de vermogenstoets voortaan te baseren op de rendementsgrondslag in box 3.

Gewijzigde heffingskortingen
Hierin zijn alleen de wijzigingen in heffingskortingen opgenomen zoals vermeld in de Memorie van toelichting van het Belastingplan 2021. Deze betreffen belastingplichtigen die jonger zijn dan de AOW-leeftijd. Voor AOW-gerechtigden gelden lagere maxima.

Heffingskortingen 2021
Algemene heffingskorting maximaal: € 2.837 (was € 2.711)
Arbeidskorting maximaal: € 4.205 (was € 3.819)
Inkomensafhankelijke combinatiekorting maximaal: € 2.818 (was € 2.881)
Jonggehandicaptenkorting: € 761 (was € 749)
Ouderenkorting maximaal: € 1.703 (was € 1.622)
Alleenstaande ouderenkorting: € 443 (was € 436)

Vennootschapsbelasting
De lagere tariefschijf in de vennootschapsbelasting wordt vanaf volgend jaar in twee stappen verhoogd naar € 245.000 in 2021 en € 395.000 in 2022. Maar de eerder aangekondigde verlaging van vennootschapsbelasting over winsten in de tweede schijf, van 25% naar 21,7%, gaat niet door. Voor kleine bedrijven (met een winst tot € 245.000 in 2021) gaat deze belasting wel omlaag van 16,5 naar 15%.

Eerste schijf, belastbaar inkomen tot € 245.000: 15,0%
Tweede schijf, belastbaar inkomen vanaf € 245.000: 25,0%

 • Belastingtarieven 2021,
 • inkomstenbelasting,
 • vennootschapsbelasting
Heeft u vragen? Irene is uw expert

  Of mail direct naar: info@etl-bna.nl

   Of bel direct naar: (035) 693 64 44
   Irene Streefkerk-Boere RB

   Gerelateerd nieuws