Akkoord over verplichte AOV voor zzp’er

Akkoord over verplichte AOV voor zzp’er

Organisaties van werkgevers en werknemers hebben een akkoord bereikt over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers. Het streven is de verzekering per 2024 in te laten gaan. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

Uitkering vast, premie inkomensafhankelijk
De uitkering bij arbeidsongeschiktheid wordt een vast bedrag en bedraagt € 1.650 bruto, gelijk aan het minimumloon. De verzekeringspremie wordt echter wel inkomensafhankelijk. Deze gaat naar schatting maximaal € 200 bruto per maand bedragen. De premie is fiscaal aftrekbaar.

Wachttijd
Er gaat bovendien een wachttijd gelden. Een zzp’er kan kiezen voor een wachttijd van zes maanden, een jaar of twee jaar. Standaard bedraagt de wachttijd een jaar. Een langere wachttijd levert een lagere premie op.

Let op! De arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt verplicht voor zzp’ers en loopt door tot aan de AOW-leeftijd. Wel kunnen degenen die al een AOV-verzekering hebben of zich liever zelf verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, vrijstelling krijgen.

Organisaties zzp’ers tegen voorstel
Organisaties van zzp’ers zien niets in de verplichting. Een van de tegenargumenten is dat er wel een mogelijkheid tot vrijstelling komt voor de zzp’er die zichzelf verzekert, maar niet voor degene die het risico anders afdekt, bijvoorbeeld met spaargeld.

Let op! Bovengenoemd akkoord is nog niet definitief.

Bron: SRA

 • Arbeidsongeschikt,
 • Verplichte AOV,
 • ZZP
Heeft u vragen? Irene is uw expert

  Of mail direct naar: info@etl-bna.nl

   Of bel direct naar: (035) 693 64 44
   Irene Streefkerk-Boere RB

   Gerelateerd nieuws