Afkoop van reeds ingegaan pensioen in eigen beheer

Afkoop van reeds ingegaan pensioen in eigen beheer

Door de plannen van het kabinet voor afschaffing van het pensioen in eigen beheer, is vanaf 2017 pensioenopbouw in uw eigen bv niet meer mogelijk. Maar wat als uw pensioen al is ingegaan? Mag u dan ook afkopen? Het antwoord is ja, maar de belastingkorting wordt berekend over een lagere fiscale (balans)waarde dan de waarde op 31 december 2015.

Overgangsregime
Voor iedere directeur-grootaandeelhouder (dga) die pensioen heeft opgebouwd in zijn eigen bv komt er een overgangsregime van drie jaar. De dga zal in die tijd een keuze moeten maken:
•  het opgebouwde pensioen in eigen beheer afkopen met een belastingkorting;
•  omzetten van het eigenbeheerpensioen in een oudedagsverplichting, of;
•  het pensioen in eigen beheer ongewijzigd laten.

Ongeacht wat de dga kiest, verdere pensioenopbouw in eigen beheer is vanaf 1 januari 2017 niet meer mogelijk.

Afkoop van reeds ingegaan pensioen
Ook wanneer u al enige tijd pensioenuitkeringen ontvangt vanuit uw bv, kunt u kiezen voor de afkoopmogelijkheid. Deze houdt het volgende in:

De pensioenaanspraak wordt allereerst zonder fiscale gevolgen afgestempeld naar de fiscale (balans)waarde. Deze afgestempelde pensioenaanspraak kan vervolgens met een belastingkorting worden afgekocht. Deze korting wordt alleen verleend over de fiscale (balans)waarde van de pensioenverplichting in de bv op 31 december 2015. Over de waardestijgingen na die datum wordt geen korting verleend.

Omdat uw pensioen al is ingegaan (u heeft al pensioenuitkeringen uit uw bv ontvangen) zal de fiscale (balans)waarde op het moment van afstempelen veelal lager zijn dan de fiscale waarde eind 2015. De belastingkorting wordt voor u berekend over die lagere fiscale (balans)waarde.

Belastingkorting
Koopt u uw reeds ingegaan pensioen af in 2017 dan geldt een belastingkorting van 34,5%. U bent dan loonheffing verschuldigd over 65,5% van de fiscale (balans)waarde op het moment van afstempelen. Waardestijgingen na het afstempelmoment zijn volledig belast. In 2018 bedraagt de belastingkorting 25% en in 2019 19,5%. Verder bent u bij afkoop geen revisierente verschuldigd.

Let op! De plannen van het kabinet moeten nog worden goedgekeurd door het parlement.

 • Afkoop,
 • ingegaan pensioen,
 • pensioen in eigen beheer
Heeft u vragen? Irene is uw expert

  Of mail direct naar: info@etl-bna.nl

   Of bel direct naar: (035) 693 64 44
   Irene Streefkerk-Boere RB

   Gerelateerd nieuws