Ondernemingsplannen

Ondernemingsplannen
 • onderneming, Ondernemingsplan, starten

Om notaris te worden, moet u, naast uw opleiding en werkervaring een ondernemingsplan indienen bij de Commissie van Deskundigen Notariaat.

Een ondernemingsplan bestaat uit een tweetal kernonderdelen: Een tekstmatig plan hoe u denkt een notarispraktijk succesvol te maken, en een cijfermatige onderbouwing daarvan. Aan een ondernemingsplan zijn door de Commissie van Deskundigen strenge eisen gesteld. Het verplicht moeten schrijven van een ondernemingsplan klinkt als een noodzakelijk kwaad. Wij zien dit zeker anders. Het bewust nadenken over de toekomst, de wijze van marktbenadering, de inrichting van uw kantoororganisatie etc. maakt dat u als het zover is, en u als notaris uw eigen kantoor runt , u bewuste keuzes maakt in plaats van ad hoc beslissingen te nemen. Het motto “een slimme meid is op haar toekomst voorbereid” geldt eigenlijk ook voor iedere aankomend notaris. Een goede voorbereiding zorgt dat u de aandacht kunt richten op wat echt belangrijk is: uw praktijk.

U krijgt over het algemeen eenmaal in uw carrière de mogelijkheid om de stap naar het ondernemerschap te maken. U kunt niet terugvallen op eigen ervaringen uit het verleden. U kunt wel terugvallen op ons. Door onze jarenlange ervaringen met zowel het begeleiden van kandidaat-notarissen als met de Commissie van Deskundigen Notariaat weten wij precies wat er nodig is om een succesvolle onderneming te starten. Wij schrijven geen ondernemingsplan voor of namens u! U bent of wordt de ondernemer. U moet uw ideeën vormen over hoe u uw notarispraktijk vorm gaat geven. Wie zijn uw klanten, waarom willen klanten naar uw kantoor komen, etc. Wij zijn er om met u hierover te sparren, en u over dingen te laten nadenken, waaraan u wellicht niet direct denkt. Daarnaast zullen wij op basis van onze ervaringen aangeven of uw ondernemingsplan naar onze inschatting haalbaar is.

Ondernemerschap is per definitie risico lopen. Maar met een goede voorbereiding kan dit risico beperkt blijven. De uitgebreide financiële onderbouwing, onder andere bestaande uit een gedetailleerde resultaten-, balans- en liquiditeitsprognoses, die de Commissie Van Deskundigen van u verlangt zullen wij voor u opstellen. Deze prognose stellen wij voor u op per maand, zodat u maandelijks de werkelijkheid met de prognose kan meten.

Heeft u vragen? Pieter is uw expert

  Of mail direct naar: info@etl-bna.nl

   Of bel direct naar: (035) 693 64 44
   Pieter den Ouden AA

   Overig nieuws