Managementinformatie

Managementinformatie
 • Kostprijs, KPPN, Management informatie, Salaris

Goede managementinformatie is van essentieel belang voor een goede bedrijfsvoering. Managementinformatie gaat niet alleen over gerealiseerde resultaten, maar het betreft het geheel van informatie die u als ondernemer nodig heeft om uw praktijk goed te kunnen aansturen.

Bij Managementinformatie kunt u, naast resultaatrealisatie, denken aan personeelsbezetting, personeelsbeloning en kostprijsberekeningen. ETL BNA Accountants en Adviseurs heeft een aantal unieke producten ontwikkelt die u inzicht geven in uw praktijk.

Kostprijs Prognose Programma voor het Notariaat (KPPN)

Het Kostprijs Prognose Programma voor het Notariaat (KPPN) verschaft u binnen enkele minuten inzicht in uw resultaten. KPPN is beschikbaar voor alle notariskantoren die gebruik maken van software van Van Brug Automatisering, Devoon of Quantaris. Het programma haalt volautomatisch de gegevens uit het kantoorsysteem en stelt de overzichten samen. Het verloop van de kosten en opbrengsten en de productiviteit komen direct aan het licht mede dankzij de grafische weergave. KPPN verschaft direct inzicht in:

 • de uurtarieven
 • uurtarief per medewerker
 • opbouw en bijstelling van de tarieven
 • overzicht werkelijke kosten t.o.v. prognose
 • overzicht werkelijke omzet t.o.v. prognose
 • opbouw omzet per aktesoort
 • gemiddelde omzet per aktesoort en totaal
 • resultaatvergelijkingen
 • productiviteit

Opbrengsten per zaaksoort

Met dit rekenmodel krijgt u inzicht in uw tijdsbesteding en productiekosten per zaaksoort. U kunt dit vergelijken met het gemiddeld gedeclareerde bedrag. Ook ziet u de verdeling van de tijd over de verschillende werkzaamheden zoals het opmaken van een akte, correspondentie met de cliënt en andere veelvoorkomende werkzaamheden. Met deze informatie onderbouwt u uw tarieven nauwkeurig en realistisch. Maar u kunt nog meer. Zo is het bijzonder interessant om per geldverstrekker de gemiddelde kostprijs van een hypotheekakte te bepalen. U kunt met dit programma namelijk de zaken van één bepaalde geldverstrekker isoleren. Inzicht in de opbrengsten per zaaksoort zijn dus onmisbaar bij het vaststellen van tarieven!

Capaciteitsberekening Notariaat

De Capaciteitsberekening Notariaat is een instrument waarmee u in korte tijd inzicht krijgt in de (productie)capaciteit op uw kantoor en een eventueel tekort of overschot aan medewerkers per rechtsgebied. Bij gebruik van het programma is het van belang dat u beschikt over de normuren zoals die voor uw kantoor gelden. Wanneer alles is verwerkt zoals hierboven aangegeven, verschijnt een overzicht met daarin de capaciteit per functieniveau en kantoor in totaal. U ziet in één oogopslag hoe uw personeelsbezetting is ten opzichte van de ideale situatie.

Salariskompas

Het salariskompas relateert het salaris van uw medewerkers aan de gegevens van bijna 200 andere kantoren in het notariaat. Ook het aantal gewerkte uren, werkervaring, leeftijd, aantal part-timers en de functieverdeling kunt u vergelijken met de andere kantoren.

Mocht u interesse hebben in een of meer van onze onmisbare managementinformatietools, neem dan contact met ons op.

 

 

Heeft u vragen? BNA is uw expert

  Of mail direct naar: info@etl-bna.nl

   Of bel direct naar: (035) 693 64 44
   Privé: BNA

   Gerelateerd nieuws