Benchmark

Benchmark
 • Financiele administratie

Als grootste branche-accountant binnen het notariaat en de advocatuur, zijn wij in de gelegenheid om de prestaties van onze klanten met elkaar te vergelijken. Wij stellen al ruim 20 jaar een branchevergelijking op. Hierin vergelijken wij uw kantoor met de gemiddelde resultaten van vergelijkbare kantoren.

Bovenstaand onderzoek geeft de mogelijkheid om gegevens van de eigen praktijk te toetsen aan gegevens van collega-notarissen. Bij een vergelijking over meerdere jaren kunnen trends worden ontdekt. Discrepantie tussen de eigen cijfers/kengetallen en die van collega-notarissen kunnen een aanwijzing zijn voor verschillen in niveau van kantoororganisatie. Hierbij kan gedacht worden aan bezettings- en efficiencyverschillen, alsmede aan synergie-effecten.

Naast de jaarlijkse branchevergelijking, stellen wij ook per kwartaal een branchevergelijking op. Hierdoor hebben niet alleen wij, maar ook u inzicht in de (resultaat)ontwikkeling binnen het notariaat.

Cliënten voor wie ETL BNA Accountants en Adviseurs de jaarrekening en /of financiële administratie verzorgt, ontvangen de benchmark gratis. Overige cliënten kunnen tegen betaling van een gering bedrag een benchmark ontvangen, onder voorwaarde dat wij de cijfers van het desbetreffende kantoor mogen gebruiken om de benchmark nog betrouwbaarder te maken.

Heeft u vragen? Pieter is uw expert

  Of mail direct naar: info@etl-bna.nl

   Of bel direct naar: (035) 693 64 44
   Pieter den Ouden AA

   Gerelateerd nieuws